30 Orang yang Pertama dalam Islam


Gb. alarabiya.net/


1. Orang yang pertama menulis
Bismillah :
Nabi Sulaiman AS.

2. Orang yang pertama minum air
zamzam :
Nabi Ismail AS.

3. Orang yang pertama berkhitan :
Nabi Ibrahim AS

4. Orang yang pertama diberikan
pakaian pada hari qiamat :
Nabi Ibrahim AS.

5. Orang yang pertama dipanggil
oleh Allah pada hari qiamat :
Nabi Adam AS.

6. Orang yang pertama mengerjakan sa'i antara Safa & Marwah :
Sayyidatina Hajar

7. Orang yang pertama dibangkitkan pada hari qiamat :
Nabi Muhammad SAW.

8. Orang yang pertama menjadi
Khalifah Islam :
Abu Bakar As Siddiq RA.

9. Orang yang pertama
menggunakan Kalender Hijriyyah :
Umar bin Al-Khattab

10. Orang yang pertama
meletakkan Jabatan khalifah
dalam Islam :
Hasan bin Ali RA.

11. Orang yang pertama
menyusukan Nabi Muhammad
SAW :
Thuwaibah RA.

12. Orang yang pertama syahid
dalam Islam dari kalangan lelaki :
Haris bin Abi Halah

13. Orang yang pertama syahid
dalam Islam dari kalangan wanita :
Sumayyah binti Khabbat

14. Orang yang pertama menulis
hadis di dalam kitab / lembaran :
Abdullah bin Amru bin Al-Ash

15. Orang yang pertama memanah
dalam perjuangan fisabilillah :
Saad bin Abi Waqqas

16. Orang yang pertama menjadi
muazzin dan menyerukan adzan: Bilal bin Rabah

17. Orang yang pertama sholat dengan Rasulullah SAW :
Ali bin Abi Tholib

18. Orang yang pertama membuat
mimbar masjid Nabi SAW :
Tamim Ad-dary

19. Orang yang pertama menghunus pedang dalam
perjuangan fisabilillah :
Zubair bin Al-Awwam

20. Orang yang pertama menulis
sejarah Nabi Muhammad SAW :
Ibban bin Othman bin Affan

21. Orang yang pertama beriman
dengan Nabi SAW :
Khadijah bt Khuwailid.

22. Orang yang pertama menggagas usul fiqh :
Imam Syafi'i RH.

23. Orang yang pertama membina
penjara dalam Islam:
Ali bin Abi Tholib

24. Orang yang pertama menjadi
raja dalam Islam :
Muawiyah bin Abi Sufyan

25. Orang yang pertama membuat
perpustakaan umum:
Harun Ar-Rasyid

26. Orang yang pertama
mengadakan baitulmal :
Umar bin Khattab

27. Orang yang pertama
menghafal Al-Qur'an setelah
Rasulullah SAW :
Ali bin Abi Tholib

28. Orang yang pertama membangun menara di Masjidil
Haram Mekah:
Khalifah Abu Ja'far Al-Mansur

29. Orang yang pertama digelar
Al-Muqry :
Mus'ab bin Umair

30. Orang yang pertama masuk
 ke dalam syurga :
Nabi Muhammad SAW.

Sumber : Kiriman WhatsApp

Belum ada Komentar untuk "30 Orang yang Pertama dalam Islam"

Posting Komentar

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel