Surat Al Jumu'ah dan Terjemahan

QS. Al Jumu'ah : 1 - 11
Surat Al Jumu'ah  dan terjemahan bahasa Indonesia lengkap
Surat Al Jumu'ah  dan terjemahan
Al-Quran dan terjemahan bahasa Indonesia Al Jumu'ah

Surat Al Jumu'ah dan Terjemahan 
(Hari Jumat)
Surat ke : 62
Jumlah ayat : 11

???????? ??????? ???? ???????????? ???????????
??? ???? ?????? ??????

Surat Al Jumu'ah Ayat 1
Senantiasa bertasbih kepada Allah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Raja, Yang Maha Suci, Yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.
 
Surat Al Jumu'ah Ayat 2
Dialah yang mengutus kepada kaum yang buta huruf seorang Rasul di antara mereka, yang membacakan ayat-ayat-Nya kepada mereka, mensucikan mereka dan mengajarkan mereka Kitab dan Hikmah (As Sunnah). Dan sesungguhnya mereka sebelumnya benar-benar dalam kesesatan yang nyata,
 
Surat Al Jumu'ah Ayat 3
dan (juga) kepada kaum yang lain dari mereka yang belum berhubungan dengan mereka. Dan Dialah Yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.
 
Surat Al Jumu'ah Ayat 4
Demikianlah karunia Allah, diberikan-Nya kepada siapa yang dikehendaki-Nya; dan Allah mempunyai karunia yang besar.
 
Surat Al Jumu'ah Ayat 5
Perumpamaan orang-orang yang dipikulkan kepadanya Taurat, kemudian mereka tiada memikulnya adalah seperti keledai yang membawa kitab-kitab yang tebal. Amatlah buruknya perumpamaan kaum yang mendustakan ayat-ayat Allah itu. Dan Allah tiada memberi petunjuk kepada kaum yang zalim.
 
Surat Al Jumu'ah Ayat 6
Katakanlah: "Hai orang-orang yang menganut agama Yahudi, jika kamu mendakwakan bahwa sesungguhnya kamu sajalah kekasih Allah bukan manusia-manusia yang lain, maka harapkanlah kematianmu, jika kamu adalah orang-orang yang benar".
 
Surat Al Jumu'ah Ayat 7
Mereka tiada akan mengharapkan kematian itu selama-lamanya disebabkan kejahatan yang telah mereka perbuat dengan tangan mereka sendiri. Dan Allah Maha Mengetahui akan orang-orang yang zalim.
 
Surat Al Jumu'ah Ayat 8
Katakanlah: "Sesungguhnya kematian yang kamu lari daripadanya, maka sesungguhnya kematian itu akan menemui kamu, kemudian kamu akan dikembalikan kepada (Allah), yang mengetahui yang ghaib dan yang nyata, lalu Dia beritakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan".
 
Surat Al Jumu'ah Ayat 9
Hai orang-orang beriman, apabila diseru untuk menunaikan shalat Jum'at, maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui.
 
Surat Al Jumu'ah Ayat 10
Apabila telah ditunaikan shalat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung.
 
Surat Al Jumu'ah Ayat 11
Dan apabila mereka melihat perniagaan atau permainan, mereka bubar untuk menuju kepadanya dan mereka tinggalkan kamu sedang berdiri (berkhotbah). Katakanlah: "Apa yang di sisi Allah lebih baik daripada permainan dan perniagaan", dan Allah Sebaik-baik Pemberi rezeki.

Sadaqallhul'adzim

QS. Al Jumu'ah : 1 - 11
Surat Al Jumu'ah  dan terjemahan bahasa Indonesia lengkap
Surat Al Jumu'ah  dan terjemahan
Al-Quran dan terjemahan bahasa Indonesia Al Jumu'ah

Simak video surat Al Jumu'ah dan terjemahan bahasa Indonesia berikut ini :


Mohon segera diinformasikan jika ada kesalahan atau kekeliruan dalam penulisan Ayat-Ayat Al-Qur'an dan Terjemahan Ini :

Bagi sobat yang ingin melihat Surat Al-Qur'an yang lain, silahkan dapat melihatnya di Daftar Isi dengan cara Klik di sini.

Belum ada Komentar untuk "Surat Al Jumu'ah dan Terjemahan "

Posting Komentar

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel