Surat Ash Shaffat Ayat 101 - 182 dan Terjemahan

QS. Ash Shaffat : 101 - 182
Surat Ash Shaffatr dan terjemahan bahasa Indonesia lengkap
Surat Ash Shaffat dan terjemahan
Al-Quran dan terjemahan bahasa Indonesia Surat Ash Shaffat

Surat Ash Shaaffaat 
(Yang Bershaf-Shaf)


37:101

Maka Kami beri dia khabar gembira dengan seorang anak yang amat sabar.
37:102

Maka tatkala anak itu sampai (pada umur sanggup) berusaha bersama-sama Ibrahim, Ibrahim berkata: "Hai anakku sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu. Maka fikirkanlah apa pendapatmu!" Ia menjawab: "Hai bapakku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu; insya Allah kamu akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar".
37:103

Tatkala keduanya telah berserah diri dan Ibrahim membaringkan anaknya atas pelipis(nya), (nyatalah kesabaran keduanya).
37:104

Dan Kami panggillah dia: "Hai Ibrahim,
37:105

sesungguhnya kamu telah membenarkan mimpi itu sesungguhnya demikianlah Kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik.
37:106

Sesungguhnya ini benar-benar suatu ujian yang nyata.
37:107Dan Kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang besar.
37:108

Kami abadikan untuk Ibrahim itu (pujian yang baik) di kalangan orang-orang yang datang kemudian,
37:109

(yaitu)"Kesejahteraan dilimpahkan atas Ibrahim".
37:110

Demikianlah Kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik.
37:111Sesungguhnya ia termasuk hamba-hamba Kami yang beriman.
37:112

Dan Kami beri dia kabar gembira dengan (kelahiran) Ishaq seorang nabi yang termasuk orang-orang yang saleh.
37:113

Kami limpahkan keberkatan atasnya dan atas Ishaq. Dan diantara anak cucunya ada yang berbuat baik dan ada (pula) yang Zalim terhadap dirinya sendiri dengan nyata.
37:114

Dan sesungguhnya Kami telah melimpahkan nikmat atas Musa dan Harun.
37:115

Dan Kami selamatkan keduanya dan kaumnya dari bencana yang besar.
37:116

Dan Kami tolong mereka, maka jadilah mereka orang-orang yang menang.
37:117

Dan Kami berikan kepada keduanya kitab yang sangat jelas.
37:118

Dan Kami tunjuki keduanya ke jalan yang lurus.
37:119

Dan Kami abadikan untuk keduanya (pujian yang baik) dikalangan orang-orang yang datang kemudian;
37:120

(yaitu): "Kesejahteraan dilimpahkan atas Musa dan Harun".
37:121

Sesungguhnya demikianlah Kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik.
37:122Sesungguhnya keduanya termasuk hamba-hamba Kami yang beriman.
37:123

Dan sesungguhnya Ilyas benar-benar termasuk salah seorang rasul-rasul.
37:124

(ingatlah) ketika ia berkata kepada kaumnya: "Mengapa kamu tidak bertakwa?
37:125

Patutkah kamu menyembah Ba'l dan kamu tinggalkan sebaik-baik Pencipta,
37:126

(yaitu) Allah Tuhanmu dan Tuhan bapak-bapakmu yang terdahulu?"
37:127

Maka mereka mendustakannya, karena itu mereka akan diseret (ke neraka),
37:128

kecuali hamba-hamba Allah yang dibersihkan (dari dosa).

37:129

Dan Kami abadikan untuk Ilyas (pujian yang baik) di kalangan orang-orang yang datang kemudian.
37:130

(yaitu): "Kesejahteraan dilimpahkan atas Ilyas?"
37:131

Sesungguhnya demikianlah Kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik.
37:132Sesungguhnya dia termasuk hamba-hamba Kami yang beriman.
37:133

Sesungguhnya Luth benar-benar salah seorang rasul.
37:134

(Ingatlah) ketika Kami selamatkan dia dan keluarganya (pengikut-pengikutnya) semua,
37:135kecuali seorang perempuan tua (isterinya yang berada) bersama-sama orang yang tinggal.
37:136

Kemudian Kami binasakan orang-orang yang lain.
37:137

Dan sesungguhnya kamu (hai penduduk Mekah) benar-benar akan melalui (bekas-bekas) mereka di waktu pagi,
37:138

dan di waktu malam. Maka apakah kamu tidak memikirkan?
37:139Sesungguhnya Yunus benar-benar salah seorang rasul,
37:140
(ingatlah) ketika ia lari, ke kapal yang penuh muatan,
37:141

kemudian ia ikut berundi lalu dia termasuk orang-orang yang kalah dalam undian.
37:142

Maka ia ditelan oleh ikan besar dalam keadaan tercela.
37:143

Maka kalau sekiranya dia tidak termasuk orang-orang yang banyak mengingat Allah,
37:144

niscaya ia akan tetap tinggal di perut ikan itu sampai hari berbangkit.
37:145Kemudian Kami lemparkan dia ke daerah yang tandus, sedang ia dalam keadaan sakit.
37:146

Dan Kami tumbuhkan untuk dia sebatang pohon dari jenis labu.
37:147

Dan Kami utus dia kepada seratus ribu orang atau lebih.
37:148Lalu mereka beriman, karena itu Kami anugerahkan kenikmatan hidup kepada mereka hingga waktu yang tertentu.
37:149

Tanyakanlah (ya Muhammad) kepada mereka (orang-orang kafir Mekah): "Apakah untuk Tuhanmu anak-anak perempuan dan untuk mereka anak laki-laki,
37:150

atau apakah Kami menciptakan malaikat-malaikat berupa perempuan dan mereka menyaksikan(nya)?
37:151Ketahuilah bahwa sesungguhnya mereka dengan kebohongannya benar-benar mengatakan:
37:152

"Allah beranak". Dan sesungguhnya mereka benar-benar orang yang berdusta.
37:153

Apakah Tuhan memilih (mengutamakan) anak-anak perempuan daripada anak laki-laki?
37:154

Apakah yang terjadi padamu? Bagaimana (caranya) kamu menetapkan?
37:155

Maka apakah kamu tidak memikirkan?
37:156

Atau apakah kamu mempunyai bukti yang nyata?
37:157

Maka bawalah kitabmu jika kamu memang orang-orang yang benar.
37:158

Dan mereka adakan (hubungan) nasab antara Allah dan antara jin. Dan sesungguhnya jin mengetahui bahwa mereka benar-benar akan diseret (ke neraka),
37:159

Maha Suci Allah dari apa yang mereka sifatkan,
37:160Kecuali hamba-hamba Allah yang dibersihkan dari (dosa).
37:161

Maka sesungguhnya kamu dan apa-apa yang kamu sembah itu,
37:162

Sekali-kali tidak dapat menyesatkan (seseorang) terhadap Allah,
37:163

kecuali orang-orang yang akan masuk neraka yang menyala.
37:164

Tiada seorangpun di antara kami (malaikat) melainkan mempunyai kedudukan yang tertentu,
37:165dan sesungguhnya kami benar-benar bershaf-shaf (dalam menunaikan perintah Allah).
37:166

Dan sesungguhnya kami benar-benar bertasbih (kepada Allah).
37:167

Sesungguhnya mereka benar-benar akan berkata:
37:168

"Kalau sekiranya di sksi kami ada sebuah kitab dari (kitab-kitab yang diturunkan) kepada orang-orang dahulu,
37:169

benar-benar kami akan jadi hamba Allah yang dibersihkan (dari dosa)".
37:170

Tetapi mereka mengingkarinya (Al Quran); maka kelak mereka akan mengetahui (akibat keingkarannya itu).
37:171Dan sesungguhnya telah tetap janji Kami kepada hamba-hamba Kami yang menjadi rasul,
37:172

(yaitu) sesungguhnya mereka itulah yang pasti mendapat pertolongan.
37:173

Dan sesungguhnya tentara Kami itulah yang pasti menang,
37:174

Maka berpalinglah kamu (Muhammad) dari mereka sampai suatu ketika.
37:175

Dan lihatlah mereka, maka kelak mereka akan melihat (azab itu).
37:176

Maka apakah mereka meminta supaya siksa Kami disegerakan?
37:177

Maka apabila siksaan itu turun dihalaman mereka, maka amat buruklah pagi hari yang dialami oleh orang-orang yang diperingatkan itu.
37:178

Dan berpalinglah kamu dari mereka hingga suatu ketika.
37:179

Dan lihatlah, maka kelak mereka juga akan melihat.
37:180

Maha Suci Tuhanmu Yang mempunyai keperkasaan dari apa yang mereka katakan.
37:181

Dan kesejahteraan dilimpahkan atas para rasul.
37:182

Dan segala puji bagi Allah Tuhan seru sekalian alam.


QS. Ash Shaffat : 101 - 182
Surat Ash Shaffatr dan terjemahan bahasa Indonesia lengkap
Surat Ash Shaffat dan terjemahan
Al-Quran dan terjemahan bahasa Indonesia Surat Ash Shaffat

Simak video QS. Ash Shaffat dan terjemahan bahasa Indonesia berikut ini :Mohon segera diinformasikan jika ada kesalahan atau kekeliruan dalam penulisan Ayat-Ayat Al-Qur'an dan Terjemahan Ini :

Bagi sobat yang ingin melihat Surat Al-Qur'an yang lain, silahkan dapat melihatnya di Daftar Isi dengan cara Klik di sini.

Belum ada Komentar untuk "Surat Ash Shaffat Ayat 101 - 182 dan Terjemahan"

Posting Komentar

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel