Surat An-Nazi�at dan Terjemahan Lengkap

QS. An-Nazi�at : 1 - 46
Surat An-Nazi�at dan terjemahan bahasa Indonesia lengkap
Surat An-Nazi�at dan terjemahan
Al-Quran dan terjemahan bahasa Indonesia Surat An-Nazi�at

Surat An-Nazi�at dan Terjemahan  
(Malaikat-Malaikat Yang Mencabut Nyawa)

Surat ke : 79
Jumlah ayat : 46

???????? ??????? ???? ???????????? ???????????
??? ???? ?????? ??????

Surat An-Nazi�at Ayat 1
Demi (malaikat-malaikat) yang mencabut (nyawa) dengan keras,
 
Surat An-Nazi�at Ayat 2
dan (malaikat-malaikat) yang mencabut (nyawa) dengan lemah-lembut,
 
Surat An-Nazi�at Ayat 3
dan (malaikat-malaikat) yang turun dari langit dengan cepat,
 
Surat An-Nazi�at Ayat 4
dan (malaikat-malaikat) yang mendahului dengan kencang,
 
Surat An-Nazi�at Ayat 5
dan (malaikat-malaikat) yang mengatur urusan (dunia).
 
Surat An-Nazi�at Ayat 6
(Sesungguhnya kamu akan dibangkitkan) pada hari ketika tiupan pertama menggoncang alam,
 
Surat An-Nazi�at Ayat 7
tiupan pertama itu diiringi oleh tiupan kedua.
 
Surat An-Nazi�at Ayat 8
Hati manusia pada waktu itu sangat takut,
 
Surat An-Nazi�at Ayat 9
Pandangannya tunduk.
 
Surat An-Nazi�at Ayat 10
(Orang-orang kafir) berkata: "Apakah sesungguhnya kami benar-benar dikembalikan kepada kehidupan semula?
 
Surat An-Nazi�at Ayat 11
Apakah (akan dibangkitkan juga) apabila kami telah menjadi tulang belulang yang hancur lumat?"
 
Surat An-Nazi�at Ayat 12
Mereka berkata: "Kalau demikian, itu adalah suatu pengembalian yang merugikan".
 
Surat An-Nazi�at Ayat 13
Sesungguhnya pengembalian itu hanyalah satu kali tiupan saja,
 
Surat An-Nazi�at Ayat 14
maka dengan serta merta mereka hidup kembali di permukaan bumi.
 
Surat An-Nazi�at Ayat 15
Sudah sampaikah kepadamu (ya Muhammad) kisah Musa.
 
Surat An-Nazi�at Ayat 16
Tatkala Tuhannya memanggilnya di lembah suci ialah Lembah Thuwa;
 
Surat An-Nazi�at Ayat 17
"Pergilah kamu kepada Fir'aun, sesungguhnya dia telah melampaui batas,
 
Surat An-Nazi�at Ayat 18
dan katakanlah (kepada Fir'aun): "Adakah keinginan bagimu untuk membersihkan diri (dari kesesatan)".
 
Surat An-Nazi�at Ayat 19
Dan kamu akan kupimpin ke jalan Tuhanmu agar supaya kamu takut kepada-Nya?"
 
Surat An-Nazi�at Ayat 20
Lalu Musa memperlihatkan kepadanya mukjizat yang besar.
 
Surat An-Nazi�at Ayat 21
Tetapi Fir'aun mendustakan dan mendurhakai.
 
Surat An-Nazi�at Ayat 22
Kemudian dia berpaling seraya berusaha menantang (Musa).
 
Surat An-Nazi�at Ayat 23
Maka dia mengumpulkan (pembesar-pembesarnya) lalu berseru memanggil kaumnya.
 
Surat An-Nazi�at Ayat 24
(Seraya) berkata: "Akulah tuhanmu yang paling tinggi".
 
Surat An-Nazi�at Ayat 25
Maka Allah mengazabnya dengan azab di akhirat dan azab di dunia.
 
Surat An-Nazi�at Ayat 26
Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat pelajaran bagi orang yang takut (kepada Tuhannya).
 
Surat An-Nazi�at Ayat 27
Apakah kamu lebih sulit penciptaanya ataukah langit? Allah telah membinanya,
 
Surat An-Nazi�at Ayat 28
Dia meninggikan bangunannya lalu menyempurnakannya,
 
Surat An-Nazi�at Ayat 29
dan Dia menjadikan malamnya gelap gulita, dan menjadikan siangnya terang benderang.
 
Surat An-Nazi�at Ayat 30
Dan bumi sesudah itu dihamparkan-Nya.
 
Surat An-Nazi�at Ayat 31
Ia memancarkan daripadanya mata airnya, dan (menumbuhkan) tumbuh-tumbuhannya.
 
Surat An-Nazi�at Ayat 32
Dan gunung-gunung dipancangkan-Nya dengan teguh,
 
Surat An-Nazi�at Ayat 33
(semua itu) untuk kesenanganmu dan untuk binatang-binatang ternakmu.
 
Surat An-Nazi�at Ayat 34
Maka apabila malapetaka yang sangat besar (hari kiamat) telah datang.
 
Surat An-Nazi�at Ayat 35
Pada hari (ketika) manusia teringat akan apa yang telah dikerjakannya,
 
Surat An-Nazi�at Ayat 36
dan diperlihatkan neraka dengan jelas kepada setiap orang yang melihat.
 
Surat An-Nazi�at Ayat 37
Adapun orang yang melampaui batas,
 
Surat An-Nazi�at Ayat 38
dan lebih mengutamakan kehidupan dunia,
 
Surat An-Nazi�at Ayat 39
maka sesungguhnya nerakalah tempat tinggal(nya).
 
Surat An-Nazi�at Ayat 40
Dan adapun orang-orang yang takut kepada kebesaran Tuhannya dan menahan diri dari keinginan hawa nafsunya,
 
Surat An-Nazi�at Ayat 41
maka sesungguhnya surgalah tempat tinggal(nya).
 
Surat An-Nazi�at Ayat 42
(Orang-orang kafir) bertanya kepadamu (Muhammad) tentang hari kebangkitan, kapankah terjadinya?
 
Surat An-Nazi�at Ayat 43
Siapakah kamu (maka) dapat menyebutkan (waktunya)?
 
Surat An-Nazi�at Ayat 44
Kepada Tuhanmulah dikembalikan kesudahannya (ketentuan waktunya).
 
Surat An-Nazi�at Ayat 45
Kamu hanyalah pemberi peringatan bagi siapa yang takut kepadanya (hari berbangkit)
 
Surat An-Nazi�at Ayat 46
Pada hari mereka melihat hari berbangkit itu, mereka merasa seakan-akan tidak tinggal (di dunia) melainkan (sebentar saja) di waktu sore atau pagi hari.

Sadaqallhul'adzim
QS. An-Nazi�at : 1 - 46
Surat An-Nazi�at dan terjemahan bahasa Indonesia lengkap
Surat An-Nazi�at dan terjemahan
Al-Quran dan terjemahan bahasa Indonesia Surat An-Nazi�at

Simak video surat An-Nazi�at  dan terjemahan bahasa Indonesia berikut ini :Mohon segera diinformasikan jika ada kesalahan atau kekeliruan dalam penulisan Ayat-Ayat Al-Qur'an dan Terjemahan Ini :

Bagi sobat yang ingin melihat Surat Al-Qur'an yang lain, silahkan dapat melihatnya di Daftar Isi dengan cara Klik di sini.

Belum ada Komentar untuk "Surat An-Nazi�at dan Terjemahan Lengkap"

Posting Komentar

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel