Minuman Rasulullah SAW Menurut Kitab Asy-Syama-ilul Muhammadiyyah


Minuman Rasulullah saw. atau minuman kesukaan Rasulullah tentu sangat menarik untuk dibahas. Selain agar semakin memperkaya pengetahuan kita tetang sunah, tentu karena setiap yang dicontohkan adalah yag terbaik bagi kita semua umat manusia.

Pada pembahasan kali ini kita akan membahas minuman Rasulullah saw. seperti yang telah dijelaskan dalam kitab Kitab Asy-Syama-ilul Muhammadiyyah. Semoga dengan mengetahui minuman kesukaan Rasulullah kebaikan dari mengikutinya senantiasa bisa kita dapatkan. Adapun penjelasan mengenai bab ini adalah sebagai berikut :

  
Dalam sebuah riwayat yang bersumber dari �Aisyah r.a., dikemukakan:


Minuman yang paling disukai Rasulullah saw. adalah minuman manis yang dingin.

Diriwayatkan oleh Ibnu Abi �Umar dari Sufyan dari Ma�mar dari Zuhairi dari �Urwah yang bersumber dari �Aisyah r.a..

Ibnu �Abbas r.a. mengkhabarkan:


Aku bersama Rasulullah saw. juga Khalid bin Walid masuk ke rumah Maimunah. Maimunah menyuguhkan kepada kami sebejana air susu. maka Rasulullah saw. meminumnya. (Ketika itu) aku duduk di sebelah kanan beliau dan Khalid di sebelah kiri beliau. Maka Rasulullah saw. bersabda kepadaku, �Kau boleh minum. bila kau inginkan sisakan untuk Khalid.�
Aku berkata (dalam hati). �Aku takkan menyisakan untuk siapapun sisa minuman (Rasulullah saw.) ini.�
Kemudian Rasulullah saw. bersabda, �Barangsiapa yang diberi Allah makanan, hendaklah ia membaca, �Allahumma barik lana fihi wa ath�imna khairan minhu.� (Ya Allah, berkahilah kami pada makanan ini dan berikan kepada kami makanan yang lebih baik dari ini). Dan barang siapa yang diberi Allah swt. susu, maka hendaklah ia membaca, �Allahumma barik lana fihi wa zidna minhu� (Ya Allah. berkahilah kami pada minuman ini dan tambahlah lagi kepada kami dari minuman seperti ini).� . Kemudian (Ibnu �Abbas) meneruskan ceritanya, �Rasulullah saw. bersabda, �Tiada sesuatu pun yang dapat menempati kedudukan makanan dan minuman selain susu..�

Diriwayatkan oleh Ahmad bin Mani� dari Isma'il bin Ibrahim dari �Ali bin Zaid dari �Umar bin Abu Harmalah yang bersumber dari Ibnu �Abbas r.a..Demikian pembahasan mengenai minuman Rasulullah saw. Bagi Anda yang ingin membaca semua isi kitab Asy-Syama-ilul Muhammadiyyah yang membahas lengkap, Pribadi dan Budi Pekerti Rasulullah SAW, silahkan bisa klik di sini.

Belum ada Komentar untuk "Minuman Rasulullah SAW Menurut Kitab Asy-Syama-ilul Muhammadiyyah"

Posting Komentar

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel